Det er spektrums mission at gøre livet lettere og mere indholdsrigt for personer med kognitive vanskeligheder, og deres pårørende. Dette vil vi gøre ved at sælge produkter der øger deres muligheder for at mestre deres eget liv, på en værdig måde.